Praktiske oplysninger

Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan “Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med MitID på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

 

Dåb og navngivning ved dåb:

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Navngivning:

Forældrene navngiver barnet med MitID på borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

For borgere uden MitID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering.dk.

Navneændring:

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med MitID på borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit MitID.
En navnændring koster et gebyr til staten. Gebyret skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde.
 

Navneændring på bryllupsdagen:

Gratis. Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på borger.dk.

For borgere uden MitID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden personregistrering.dk

 

Konfirmation, vielse, bisættelse / begravelse:

Se også under menupunktet kirkelige handlinger på denne hjemmeside.

 

Kirkegårdsvedtægt:

Vedtægterne for Fårevejle Kirkes Kirkegård, der er udfærdiget og godkendt af menighedsrådet og provstiudvalget, kan læses på denne PDF (åbner i nyt vindue)

 

Bestemmelser vedr. "Birkeplæne" og "Fællesgrav":

De af menighedsrådet udfærdigede bestemmelser vedr. Birkeplæne og fællesgrav kan læses i denne PDF (åbner i nyt vindue).

 

Takstblad

Takstbladet beskriver udgifter til de forskellige kirkegårdsarbejder. Klik her for at få takstbladet i PDF (åbner i et nyt vindue).

 

Minikonfirmander:

Oplysninger om minikonfirmandforløb følger ...

 

Samtale med præsten:

Alle og enhver kan få en samtale med præsten, der har tavshedspligt. Det er ikke altid let for præsterne at vide, hvem der har brug for en snak, så kontakt frit sognepræsten.

 

Besøg Fårevejle kirke:

Fårevejle kirke er åben på følgende tidspunkter, hvor man i fred og ro kan se den smukke kirke, eller sidde i sine egne tanker og lade rummet tale til én:
Mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13.
I juni, juli og august tillige lørdag og søndag kl. 9-16.

 
Gudstjenestelisten oplyser om gudstjenestetider.

 

Kirkebil:

Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer for sognets beboere. Kontakt VestTur på tlf. 7026 2727 – udgifterne refunderes af kirkens kasserer.