Organist ved Fårevejle Kirke

Genopslag

Hent stillingsopslaget som PDF her (Åbner nyt vindue).

Stillingen som organist ved Fårevejle Kirke og Dragsholm Slotskirke, Fårevejle Sogn er ledig og ønskes besat pr. 1. februar eller efter aftale.

Stillingen er fastsat til 12 timer pr. uge.

Organisten medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Fårevejle Kirke, ved 6-8 gudstjenester i Dragsholm Slotskirke og ved enkelte møder i Menighedshuset.

Derudover forventer vi, at organisten vil arrangere 2-4 koncerter i samarbejde med kirkesangeren og menighedsrådet.

Fårevejle Sogn har ca. 3290 medlemmer, der er 7 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved mange besøgende, bl.a. fra nærliggende sommerhusområde.

Orglet i Fårevejle Kirke er et Frobenius orgel med 10 stemmer. I Dragsholm Slotskirke er der et mindre orgel.

Vi forventer, at du er kvalificeret, loyal og åben for samarbejde.

Vi forventer også, at du undtagelsesvis er villig til at gøre tjeneste ved andre kirker i området i overensstemmelse med de aftaler, som menighedsrådene indgår med hinanden.

Ansættelse sker ved Fårevejle Sogns Menighedsråd, Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk (åbner nyt vindue).

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til næstformand Steen Trøjmer på telefonnummer 5965 5317 eller hos sognepræst Charlotte West på telefonnummer 5965 3042 eller ved mail 7267@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Steen Trøjmer Rullebjerg 1, 4540 Fårevejle eller på mail til 7267fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. januar 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil aftales ved ansøgningsfristens udløb
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.