Ændring af mødetidspunkt

Vedr. næste menighedsrådsmøde er der vedtaget en lille ændring:
Mødet d. 19. november er i kirkebladet annonceret til kl. 17.00.
Dette er ændret, således at tidspunktet for mødet nu i stedet er kl. 19.00.