VALG TIL MENIGHEDSRÅD 2024:

Vil du være med i menighedsrådet? Der er valg til Fårevejle Kirkes menighedsråd i 2024. At sidde i menighedsrådet er en unik mulighed for at engagere dig i din lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid.
Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for hele sognet.

Den 14. maj: Orienteringsmøde
Mød op på vores orienteringsmøde kl. 18.00 og hør meget mere om hvordan om menighedsrådets arbejde, om kommende opgaver og om menighedsrådsvalget. Der bydes på pølser og kirkegårdstur, og her kan man høre om menighedsrådsarbejdet.

Den 17. september: Valgforsamling
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.
Inden afstemningen præsenterer de opstillede kandidater sig og samtaler om kirkens fremtid.
Alle er velkomne til at deltage i valgforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret.

Den 19. november: Afstemningsvalg - måske
Menighedsrådene vælges som udgangspunkt på valgforsamlingen.
Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg i en periode på 4 uger efter valgforsamlingen, hvis stilles en eller flere alternative kandidatlister. Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere kandidatlister.
Er der ikke indkommet flere kandidatlister, aflyses afstemningsvalget.
 

Du kan også læse mere i brochuren "Stil op til menighedsrådsvalget 2024", der er udarbejdet af LANDSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD.