Konfirmander 2018/2019 i Fårevejle sogn:

Kære konfirmander og forældre, her er nogle vigtige informationer:

Man går til forberedelse og konfirmeres som de klasser, man gik i før sommerferien. Nye elever fra andre sogne, går til forberedelse og konfirmeres i deres hjemsogn.

Konfirmandforberedelse i menighedshuset over for kirken:
7.klasse Fårevejle friskole: Tirsdage kl.8.00-9.20, start 4/9 til 7/5 (generalprøve).

Gamle A Sydskolen, Fårevejle: Tirsdage kl.14.30-15.50 indtil jul, start 4/9.
Tirsdag 22/1 kl. 8-14, torsdag 28/2 kl. 8-14, samt 23/4 kl.14.30-15.50 (generalprøve).

Herudover mødes alle konfirmander en lørdag formiddag i det nye år til frokost og kirketeater.

Generalprøve: Sidste undervisningsgang. Forældremøde: I det nye år.

Konfirmation:
7.klasse Fårevejle friskole: 17/5 kl.10 til ca. 11.30 inkl. fotografering.

Gamle A Sydskolen, Fårevejle: 28/4 kl.10 til ca. 11.30 inkl. fotografering.

Ved fravær bedes man medbringe en seddel efterfølgende.

Husk at man skal have været til gudstjeneste mindst 8 gange inden generalprøven.

 

Mange hilsener fra præsterne, Charlotte West og Henrik Bach