Kirketjener til Fårevejle Kirke

Hent stillingsopslaget som PDF her (Åbner nyt vindue).

Fårevejle Kirke søger medarbejder til varetagelse af kirketjeneste lørdage og søndage.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Til arbejdet hører forberedelse af kirkelige handlinger, herunder ringertjeneste med elektrisk styret klokke, medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt oprydning efter kirkelige handlinger. Arbejdet i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste er beregnet til 3 timer.

Ved bryllup og bisættelse eller begravelse på lørdage kan arbejdstiden variere.

Fårevejle Kirke holdes åben for besøgende til kl. 16 på lørdage og søndage en stor del af året.

Vores kirketjener sørger for, at kirken åbnes om morgenen kl. 9 og lukkes igen kl. 16. Til denne opgave er beregnet i alt 2 timer.

Vi søger en medarbejder der er loyal og åben for samarbejde, har ordenssans og en venlig optræden. Der forventes mørkt tøj ved kirkelige handlinger.

Oplæring vil finde sted.

Ansættelse sker ved Fårevejle Menighedsråd, Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle

Der aflønnes efter overenskomst for gravermedhjælpere ved landsbykirkegårde. For arbejde lørdag efter kl. 14 samt på søndage ydes tillæg.

Vores nye kirketjener vil kunne holde fri en weekend pr. måned.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gravermedhjælper Jeanette Nielsen tlf. 9243 2520 eller til menighedsrådsformand Sinna Jakobsen tlf. 6128 3272

Du kan læse mere om kirken og gudstjenesterne på www.faarevejlekirke.dk

Ansøgning sendes til 7267fortrolig@sogn.dk senest d. 16.juni.

 

Fårevejle Menighedsråd

Sinna Jakobsen