Kirkelige handlinger:

Dåb:

Ønsker man dåb i kirken, kontaktes sognepræsten for aftale om hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben. Der aftales ligeledes et møde med præsten, hvor man taler om dåben, samt medbringer en liste på dåbsbarnets 3-5 faddere, der selv skal være døbte og ikke under konfirmationsalderen.

Gudstjenestetiderne fremgår af Gudstjenestelisten.

Der er mulighed for dåb i Dragsholm slotskirke, når der er gudstjeneste i kirken.

Ved dåben bliver man medlem af folkekirken.

For at blive døbt i kirken skal man bo i sognet, eller på anden måde have tilknytning til kirken.

 

Konfirmation:

Kære konfirmander og forældre, her er nogle vigtige informationer:

Man går til forberedelse og konfirmeres som de klasser, man gik i før sommerferien. Nye elever fra andre sogne, går til forberedelse og konfirmeres i deres hjemsogn.

Konfirmandforberedelse i menighedshuset over for kirken:
7.klasse Fårevejle friskole: Tirsdage kl. 8.00-9.20, start 4/9 til 7/5 (generalprøve).

Gamle A Sydskolen, Fårevejle: Tirsdage kl.14.30-15.50 indtil jul, start 4/9.
Tirsdag 22/1 kl. 8-14, torsdag 28/2 kl. 8-14, samt 23/4 kl.14.30-15.50 (generalprøve).

Herudover mødes alle konfirmander en lørdag formiddag i det nye år til frokost og kirketeater.

Generalprøve: Sidste undervisningsgang. Forældremøde: I det nye år.

Konfirmation:
7.klasse Fårevejle friskole: 17/5 kl.10 til ca.11.30 inkl. fotografering.

Gamle A Sydskolen, Fårevejle: 28/4 kl.10 til ca.11.30 inkl. fotografering.

Ved fravær bedes man medbringe en seddel efterfølgende.

Husk at man skal have været til gudstjeneste mindst 8 gange inden generalprøven.

Mange hilsener fra præsterne, Charlotte West og Henrik Bach
 

 

Vielse:

For at blive viet i Fårevejle kirke skal man bo i sognet, eller på anden måde have tilknytning til kirken.

Man aftaler dato for vielsen og samtale med præsten. Er man blevet viet på rådhuset, kan der foretages kirkelig velsignelse efterfølgende.

Inden den kirkelige vielse finder sted, henvender man sig til kommunen for at erhverve sig en prøvelsesattest. Denne attest må ikke være mere end fire måneder gammel.

Alle med bopæl i Fårevejle sogn, eller med tilknytning til Dragsholm slotskirke, kan desuden blive viet i slotskirken.

Der er dog også mulighed for at blive viet i slotskirken selv om man er bosiddende uden for sognet. For nærmere oplysninger kontaktes Dragsholm Slot.

 

Dødsfald:

Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn afdøde havde bopæl i, samt en bedemand.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken træffes der aftale med sognepræsten om begravelse eller bisættelse.

Gravsted aftales med graverkontoret, tlf: 5965 3339.

 

Foto i kirken:

Vi er omgivet af elektronisk støj til hverdag, mens kirkens rum maner til fordybelse og ro.

Af hensyn til højtideligheden, så den ikke forsvinder i blitzlys og elektronisk motorsummen, henstiller vi til, at der ikke fotograferes eller videofilmes under de kirkelige tjenester. Men gerne ved ind- og udgang, samt bagefter. Hvis man ønsker præsten med på et billede, er man velkommen.