Kirkelige handlinger:

Dåb:

Ønsker man dåb i kirken, kontaktes sognepræsten for aftale om hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben. Der aftales ligeledes et møde med præsten, hvor man taler om dåben, samt medbringer en liste på dåbsbarnets 3-5 faddere, der selv skal være døbte og ikke under konfirmationsalderen.

Gudstjenestetiderne fremgår af Gudstjenestelisten.

Der er mulighed for dåb i Dragsholm slotskirke, når der er gudstjeneste i kirken.

Ved dåben bliver man medlem af folkekirken.

For at blive døbt i kirken skal man bo i sognet, eller på anden måde have tilknytning til kirken.

 

Konfirmation:

Klik her for at komme til konfirmationens egen side.

 

Vielse:

For at blive viet i Fårevejle kirke skal man bo i sognet, eller på anden måde have tilknytning til kirken.

Man aftaler dato for vielsen og samtale med præsten. Er man blevet viet på rådhuset, kan der foretages kirkelig velsignelse efterfølgende.

Inden den kirkelige vielse finder sted, henvender man sig til kommunen for at erhverve sig en prøvelsesattest. Denne attest må ikke være mere end fire måneder gammel.

Alle med bopæl i Fårevejle sogn, eller med tilknytning til Dragsholm slotskirke, kan desuden blive viet i slotskirken.

Der er dog også mulighed for at blive viet i slotskirken selv om man er bosiddende uden for sognet. For nærmere oplysninger kontaktes Dragsholm Slot.

 

Dødsfald:

Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn afdøde havde bopæl i, samt en bedemand.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken træffes der aftale med sognepræsten om begravelse eller bisættelse.

Gravsted aftales med graverkontoret, tlf: 5965 3339.

 

Foto i kirken:

Vi er omgivet af elektronisk støj til hverdag, mens kirkens rum maner til fordybelse og ro.

Af hensyn til højtideligheden, så den ikke forsvinder i blitzlys og elektronisk motorsummen, henstiller vi til, at der ikke fotograferes eller videofilmes under de kirkelige tjenester. Men gerne ved ind- og udgang, samt bagefter. Hvis man ønsker præsten med på et billede, er man velkommen.