Gravermedhjælper ved Fårevejle Kirke

Hent stillingsopslaget som PDF her (Åbner nyt vindue).

En stilling som gravermedhjælper ved Fårevejle Kirkegård bliver ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30.11.2019.

Vi forventer, at du er positiv, fleksibel, loyal, mødestabil.

Fårevejle Sogn har ca. 4000 indbyggere, der er 3 medarbejdere på kirkegården. Sognet er kendeteg-net ved mange besøgende i kirken og krypten med Jarlen af Bothwell's sarkofag. Kirkegården er med sine mange terrasser og trapper en både spændende og udfordrende arbejdsplads.

Vi kan tilbyde et afvekslende job med renholdelse og pleje af kirkens arealer, gravsteder og bygninger samt kirketjeneste ved kirkelige handlinger.

Ansættelse sker ved Fårevejle Sogns Menighedsråd beliggende Fårevejle Kirkevej 10, 4540 Fårevejle.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde ind-gået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 264.454,94 (trin 1) og kr. 271.468,05 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,30 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 301.650,04 (trin 1) og kr. 309.560,76 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Sinna Jakob-sen på telefonnummer 61283272 /mail 7267fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sinna Jakobsen, Kalundborgvej 45, 4540 Fårevejle eller på mail til 7267fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 5.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.